top of page

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu sobeautiful.pl

So Beautiful Marta Błasiak, Magdalena Jaworska spółka cywilna z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 5/1 w Pruszkowie, NIP 534-261-52-56 (dalej "So Beautiful") informuje, że jest Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz właścicielem serwisu internetowego działającego pod adresem sobeautiful.pl (dalej "Serwis"). Ochrona danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

Szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez So Beautiful:

 

w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez So Beautiful oraz jej należytego wykonywania lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika Serwisu, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

wykonania ciążących na So Beautiful obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

prawnie uzasadniony interes So Beautiful, polegający na przetwarzaniu danych w celu kontaktu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informujemy, że na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody mamy prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych (marketingowych) dotyczących na przykład aktualnych nowości czy promocji oferowanych usług.

 

Powierzenie przetwarzania danych:

 

Informujemy, że powierzamy przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych .Informujemy, że odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być: biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, podmiot zapewniający hosting So Beautiful, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (sąd, prokuratura, policja).

 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

żądania cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mamy obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt przez dedykowaną skrzynkę kontakt@sobeautiful.pl lub korespondencyjnie na adres główny So Beautiful.

 

 

Czas przechowywania danych osobowych:

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

 

Polityka plików cookies w serwisie internetowym sobeautiful.pl

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

 

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Standardowo przeglądarki dopuszczają umieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, niemniej każdy użytkownik może się temu sprzeciwić. W tym celu mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała obsługę plików cookies lub informowała za każdym razem, gdy taki plik jest przesyłany na Państwa urządzenie. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

 

Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach producenta przeglądarek, np.:

 

PRZEGLĄDARKA  STRONA INTERNETOWA

Internet Explorer          http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie

Mozilla Firefox  http://www.mozilla.org/pl/firefox/

Google Chrome http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/

Opera  http://www.opera.com/pl/

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez właściciela Serwisu, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

 

PODMIOT/CELE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

WŁASNE PLIKI COOKIES

właściciel Serwisu         Przechowywanie ustawień wybranych funkcji Serwisu :

- statystyki oglądalności,

- obsługa logowania

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIES

Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych            Zbieranie statystyk oglądalności Serwisu

 

Powyższe informacje stanowią realizację postanowień art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

bottom of page